ANTRENMAN PLANLAMASI

1.

Masa tenisine giriş

Genel tanıtım-Masa tenisi sporu hakkında genel bilgiler

Ekipman-Masa tenisinde kullanılan malzemeler

2.

Raket tutuşu

Shakehands ve Penhold tutuşlarını gösterin

Çocukları sıraya sokun ve raket tutmalarını göstermelerini sağlayın.

3.

Top zıplatma

Gösterin

Çocuklar yapsınlar

Bir defada kaç defa zıplatabiliyorlar görün

4.

Serbest oyun ve zıplatma takım müsabakalarıGün 2

1.

Çocukları sıraya sokun ve raket tutmalarını tekrar göstersinler.

2.

Top zıplatma çalışması

3.

Masa tenisi nezaketi

Düzgün davranış

Ekipmanı korumak

4.

Forehand vuruş gösterimi (bir partner veya video ile).

5.

Forehand vuruş hareketini tüm sınıf birlikte topsuz olarak yapar. Gün 3

1.

Raket tutuşunu gösterin

2.

Top zıplatma

3.

Servis atmayı gösterin

Forehand topspinli

Forehand kesme

4.

Servis çalışması - Çocuklar kaçan topları toplarlar

5.

Oyunlar  - Brezilya takımları önerilirGün 4

1.

Top zıplatma

2.

Tüm sınıf hep birlikte forehand vuruşunu gösterir

3.

Forehand çalışması

Tercihan birer-birer ve iki çalıştırıcı ile çok toplu olarak - bir tanesi top atar, diğeri de vuruşu kontrol eder ve yönlendirir.

Eğer iki çalıştırıcı ve çok toplu çalışma imkanı yok ise çocukları masa başında becerilerine göre ikili guruplayın. Çalıştırıcı masadan masaya dolaşıp sırayla çocuklarla tek tek ilgilenmelidir.

4.

Forehand-forehand çalışması  - Oyuncular ayrıca forehand topspin servis çalışması da yaparlar.Gün 5

1.

Tüm sınıf hep birlikte forehand vuruşunu gösterir.

2.

Forehand-forehand çalışması

3.

Oyunlar - Brazilya takımlar veya kül tablası oyunuGün 6

1.

Backhand servis gösterimi

Backhand topspinli servis

Backhand kesme servis

2.

Backhand servis çalışması

3.

Forehand-forehand çalışması

4.

Oyunlar - Takım yarışları veya Brazilya takımlarGün 7

1.

Top zıplatma

Raketin forehand tarafı ile

Raketin backhand tarafı ile

2.

Backhand vuruş gösterimi

3.

Backhand vuruş çalışması

Tercihan birer-birer ve iki çalıştırıcı ile çok toplu olarak - bir tanesi top atar, diğeri de vuruşu kontrol eder ve yönlendirir.

Eğer iki çalıştırıcı ve çok toplu çalışma imkanı yok ise çocukları masa başında becerilerine göre ikili guruplayın. Çalıştırıcı masadan masaya dolaşıp sırayla çocuklarla tek tek ilgilenmelidir.

4.

Backhand-backhand vuruş çalışması

  

MASA TENİSİ ANTRENMANLARI
 
Her antrenman başlangıcında vücudu iyice ısıtıp kondüsyon çalışmalarını tamamladıktan sonra masa antrenmanlarına geçilmelidir. Bu antrenmanların süresi sporcunun/sporcuların durumları dikkate alınarak belirlenir. Yapılan her tekrarda sporcunun neyi yapıp yapamadığı tespit edilerek bir sonraki çalışma buna göre ayarlanmalıdır. 

Bütün çalışmaların ana hedefi yarışmalarda sporcunun kazanması için olmalıdır. Bu nedenle sporcuların kondüsyonunun maçlar öncesinde en yüksek düzeye çıkarılması prensip edinilmelidir. Zira sporcuların kondüsyonu dalgaya benzer bazen en yüksek olabileceği gibi bazen de en düşük seviyelerde olabilir. Bu nedenle antrenörlerin bu durumu dikkate alarak çalışmaları başarılarının temel şartlarından biridir. 

Esasen her sporcu veya takım başarıları için uzun vadeli bir eylem planı hazırlanmalıdır. Bu plan çerçevesinde yıllık, aylık, haftalık ve günlük programlar ile konulan hedefe ulaşmaya çalışılmalıdır. Hedefsiz, amaçsız çalışmalar eğlence (çerez) sporu olmaktan öteye gidemez. Ancak planlı programlı belli bir amaca yönelik çalışmalar amaca ulaşmayı sağlayacaktır. 

Örnek Eleman (Ştop) Çalışması 

Aşağıda verilen örnek sadece masa tenisi elemanlarından stop için yapılmıştır. Sizler diğer elemanlar (chop, spin, servis, kısa top, blok vb.) her elemanın özelliklerine uygun yerlerini zamanını değiştirerek uygulayabilirsiniz. 

5' Isınma 
10' Fizik kondisyon çalışması 
5' FH-FH stop 
5' BH-BH stop 
5' FH-FH masa ortasında paralel stop 
5' BH-BH masa ortasında parelel stop 
5' Masanın kenar çizgisine paralel FH-BH stop 
5' Masanın diğer kenar çizgisine BH-FH stop 
5' Oyunculardan biri FH köşesinde FH stop, diğeri FH köşesinde sonra orta çizgide FH stop 
5' Bu defa FH köşesinde FH stop yapan köşe orta partneri Fh köşesinde FH stop 
5' FH den FH de çapraz FH den partnerin BH' tine paralel BH' den BH'de çapraz ve BH'den FH'de paralel ve tekrar 
5' Ortak hata maçı: 
Oyuncuların kontrollü vuruşlar yapabilmesini sağlamak için yapılması gereken bir antrenman şeklidir. Hangi elemanın antrenmanı yapılırsa yapılsın her önceden belirlenmiş bir zaman diliminde iki oyuncunun yaptıkları hataların toplanmasıdır. Bu nedenle iki sporcuda hatasız oynamaya çalışması gerekmektedir. Hataların daha asgariye indirilmesi ve topu oyunda tutmanın da öldürmek kadar önemli olduğu bilincinin yerleştirilmesi için en uygun çalışmalardan birisidir. 
10' ara vererek oyuncuları kendi haline bırakınız. Ne isterlerse onu yapsınlar 

Her iki sporcunun çalışmalarının oyunlarına nasıl yansıdığının tespiti için bir maç yaptırabilirsiniz. Bu maç sadece çalışma yaptığınız elamanla olduğu gibi tüm elemanların kullanıldığı bir maç yaptırarak sporcunun gelişimi takip edilebilir. Yukarıda verdiğimiz örnek bir stop çalışması olduğuna göre stop maçı yaptırmalı ve bu arada hataları tespit edilerek kaydedilmelidir. 

Sonra bütün elemanların kullanıldığı bütün kombinasyonların ve varyasyonların yapıldığı bir maç daha yaptırarak söz konusu elamanı maç içinde kullanabilme kabiliyeti ölçülmelidir. 

Benim öğretme usulüm parçadan bütüne ulaşmak olmuştur. Elbette ki bir başka antrenör tarafından bütünden parçalara doğru giden bir öğretme metodu da benimsenebilir. 

Parçalar tek, tek öğretildikten sonra parçaların birbiri ile bütünleşmesini sağlayabilmek için kombinasyon çalışmalarına ağırlık verilmelidir. 


Örnek:
 
-Birinci oyuncu BH kısa kesik servis atsın. 
-Partneri kısa kesik topu geliş yönüne göre açsın veya açılamayacak bir topsa yine file dibine kısa top yaparak bıraksın. 
-Servisi atan oyuncu dönen topa, top spinle karşılık versin, topun durumuna göre ya topu açsın veya açılamayacak kadar kısa ise oda kısa top atsın. 
-Partner ya karşı spin veya blokla yaparak topu rakip sahaya göndersin. 
-Birinci oyuncu fast spinle karşılık versin. 
-Partner back spinle topu geri göndersin. 
-Birinci oyuncu fast spine birde side spin ekle 
-yerek topu geri çevirsin. 
-Partner gelen topu loop'la geri göndersin. 
-Birinci oyuncu yüksek gelen topa şut vurarak sayı almaya çalışılması. 
gibi pek çok varyasyon üretmek mümkündür. 

Burada önemli olan oyuncuların bazı elemanları iyi kullanıp diğer elemanlarda zayıf olmaması için her elemana yeterli önem ve özen gösterilerek antrenman yapılmasıdır. 

Zaman, zaman çalışmalar sırsında sıradanlığın önlenmesi ve havanın değiştirilmesi için değişik oyunlara da yer verilmelidir. 

Bir masada aynı anda dört sporcunun köşeden köşeye karşılıklı çapraz çalışma yapması gerekecektir. Bu nedenle sporcular çapraz dörtlü çalışmaya alışmalıdır. İhtiyaç duyuldukça masanın ve diğer imkanların ekonomik kullanım söz konusu olabilecektir.
 
Yine hem ekonomi hem de koordinasyon için bir masada çoklu çalışma. Bir tarafta top atan bir ya da iki sporcu diğer tarafta birden çok sporcu ile yapılan çalışmada çok taraftaki sporcular sırası geldiğinde doğru pozisyonda vuruşunu yaptıktan sonra en arkadaki arkadaşının arkasına geçmeli ve dönerek oyunu sürdürmelidir. Resimde görüldüğü gibi sporcu sayısı dikkate alınarak engel de konabilir. 

Oyuncular bu defa masa başında daima karşılıklı iki oyuncu olmak koşulu ile topu vuran oyuncu daha önceden belirledikleri bir yönde koşarak bu defa karşı tarafta vuruş yapmak üzere pozisyon alır. Sırası geldiğinde vurur ve karşıya geçer. Oyuncular dönerek doğru pozisyonda vuruş yapmaya çalışırlar. 

Bu defa oyun şartlarını biraz daha zorlaştırmak için birde engel koyalım. Vuruş yapan sporcu hızla engeli aşarak vuruş pozisyonu alsın. 

Bütün benzeri antrenmanlarda iki vuruş arasındaki süre iyi hesaplanmalıdır. Ne yavaş nede hata yaptıracak kadar yüksek tempolu olmamalıdır. 


Örnek çalışma Programları: 

10 dk.Isınma hareketleri 
10 dk.Karışık masa çalışması 
5+5 dk.FH + orta stop 
5+5 dk.BH + orta stop 
5+5 dk.FH spin + blok çapraz 
5+5 dk.BH spin(2) + orta FH spin 
5+5 dk.FH spin + atak 
5 dk.Dinlenme 
5+5 dk.BH köşesinden FH çapraz spin + paralel spin + kontra masa üstü (FH çapraz) + karşılıklı kontra spin 
5+5 dk.BH spin çapraza + ortadan FH spin+ BH stop çapraz +BH köşesinden FH spin çapraz 
10 dk. Servis 
5 dk. Stretching 

Örnek çalışma 2 : 


10 dk.Isınma hareketleri 
5 dk.Karışık masa çalışması 
5+5 dk. FH (2) + orta FH stop 
5+5 dk. BH (2) + orta FH stop 
5+5 dk. FH + orta spin 
5+5 dk. BH köşesinden FH spin +orta FH spin 
5+5 dk.BH spin 
5+5 dk.BH spin (2) + orta FH spin + FH spin paralel + FH spin çapraz 
5+5 dk.BH spin paralel + BH köşesinden FH spin paralel + FH spin (2) çapraz + FH spin paralel 5 dk. Dinlenme 
5+5 dk.Kısa servis+ kısa drop (FH-BH) 
5+5 dk.Kısa servis + BH üzerine uzun chop + spin + blok(bitir) 
5+5 dk.Kısa servis + FH üzerine uzun chop + spin + blok (bitir) 
5+5 dk.Loop + şut 
5+5 dk.Uzun servis 
5+5 dk.Kısa servis 
5 dk.Stretching 

Örnek çalışma 3 : 


10 dk.Isınma hareketleri 
10 dk.Karışık masa çalışması 
5+5 dk.FH stop / BH stop 
5+5 dk.Paralel 1 / Paralel 2 
5+5+5+5 dk. FH spin + blok çapraz 5 dk.Dinlenme 
10 dk.Karşılıklı kontra spin 
5+5 dk.BH stop (2)+ ortadan FH spin 
10 dk.Servis
 5 dk.Stretching 

Örnek çalışma 4 : 


10 dk.Isınma hareketleri 
10 dk.Karışık masa çalışması 
5+5 dk.FH stop / BH stop 
5+5 dk.Paralel 1 / Paralel 2
 5+5 dk.Atak + blok 
5+5 dk.Karşılıklı atak 
5+5+5+5 dk. FH spin + blok çapraz 
5+5 dk.Paralel spin 1 
5+5 dk.Paralel spin 2 5 dk.Dinlenme 
5+5 dk.BH spin 
5+5 dk.BH spin çapraz + ortadan FH spin+BH spin çapraz +FH spin paralel( sabit BH köşede) 
5+5 dk.BH spin (2) + FH spin (2) + Karşılıklı kontra spin 
10 dk.Servis 
5 dk.Stretching 

Örnek çalışma 5 : 


10 dk.Isınma hareketleri 
10 dk.Karışık masa çalışması 
5+5 dk.FH stop / BH stop 
5+5 dk.Paralel 1 / Paralel 2 
5+5 dk.FH spin + blok çapraz 
5+5 dk.FH spin blok / blok + FH spin 
5+5 dk.BH stop + ortadan FH spin + BH stop + FH köşeden FH spin çapraz 
5 dk.Dinlenme 
5+5 dk.Ortadan FH spin BH köşesine + FH köşesine 
5+5 dk.BH köşeden FH spin çapraz 
5+5+5+5 dk. BH spin 
5+5 dk.FH spin tam saha ( paralel + orta + çapraz + orta ) 
5+5 dk.BH köşeden FH spin çapraz + paralel + karşılıklı kontra spin 
5+5 dk.BH spin (2) + FH köşeden FH spin çapraz 
10 dk.Servis 
5 dk.Stretching
 

 

 

Örnek Kamp çalışması (10 Günlük) : 

1.Gün: 
Sabah : Yerleşim 
Öğleden sonra: Genel Çalışma (2saat )
 Akşam : Toplantı 

2.Gün: 
Sabah : Teknik çalışma orta düzey(2 saat) 
Öğleden sonra: Teknik+Taktik orta düzey (2 saat )
 Akşam :Teknik + Taktik Ders (2 saat ) 

3.Gün: Sabah : Kros , jimnastik …vb. 
Öğleden sonra : Dinlenme 
Akşam : Dinlenme 

4.Gün: Sabah : Teknik + Taktik orta düzey (2 saat) 
Öğleden sonra:Teknik + Taktik +Psikolojik yüksek düzey (2 saat) 
Akşam : Teknik + Taktik + Psikolojik yüksek düzey (2 saat ) 

5.Gün: Sabah : Teknik + Taktik yüksek düzey (1,5 saat ) 
Öğleden sonra: Teknik + Taktik orta düzey (2 saat) 
Akşam : Teknik + Taktik Toplantı ( 2 saat ) 

6.Gün: 
Sabah : Teknik + Taktik yüksekdüzey (2,5 saat ) 
Öğleden sonra : Fiziksel Hazırlık yüksek düzey ( 1,5 saat )
 Akşam : Sohbet Toplantısı ( 1 saat ) 

7.Gün:
 Sabah : Yürüyüş 
Öğleden sonra: Dinlenme 
Akşam : Kültürel Etkinlik
 
8.Gün: Sabah:Teknik + Taktik orta düzey (1,5saat) 
Öğleden sonra : Teknik +Taktik yüksek düzey ( 2 saat ) 
Akşam:Teknik+Taktik yüksek düzey(2saat) 

9.Gün: 
Sabah : Teknik + Taktik orta düzey (2 saat) 
Öğleden sonra : Teknik + Taktik yüksek düzey (2 saat ) 
Akşam : Teknik + Taktik Toplantı 

10.Gün: Şampiyona için Hareket


Yorumlar - Yorum Yaz


Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam25
Toplam Ziyaret109751
FAALİYET PROĞRAMI

Masa Tenisi Okullararası Maç Proğramı 

Minikler İl Birinciliği

04-05 Aralık 2014

Küçükler İl Birinciliği

12-13 Şubat 2015 

Yıldızlar İl Birinciliği 

03-04 Mart 2015

HAKEM ATAMALARI
FORUM

GALERİ

FOTOĞRAFLAR
VİDEOLAR